आमच्या विषयी

कार्यालयाचा तपशील

अनु क्र. फोटो नाव पदनाम ई - मेल आयडी पत्ता संपर्क क्र.
1. श्री. दिगंबर चव्हाण प्रकल्प अधिकारी, poitdp.ngp-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर
आदिवासी विकास भवन, तळ मजला, गिरीपेठ,
आर.टी.ओ.ऑफिससमोर, अमरावती रोड, नागपूर
दू. क्र. 0712 2560314, 0712 2560127
Fax no. 2565008
2. डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी, poitdp.bhandara-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भंडारा
श्रीमती इंदुबाई रामबाळ यांची इमारत, L.I.C ऑफिस रोड,
S.P.ऑफिस जवळ, भंडारा
दू. क्र. 07184 251233
Fax no. 256021
3. श्री. जितेंद्र चौधरी प्रकल्प अधिकारी, poitdp.deori-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी
चिंचघाट रोड, देवरी जिल्हा परिषद हायस्कूल जवळ,देवरी गोंदिया
दू. क्र. 07199 225144
Fax no. 225269
4. डॉ. योगेश कुंभेजकर ,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी, poitdp.chandrapur-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर
प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय,
बस स्टॉपसमोर, ब्लॉक क्र.6 पहिला मजला, चंद्रपूर
दू. क्र. 07172 251270
Fax no. 256255
5. श्री. केशव बावनकर प्रकल्प अधिकारी, poitdp.chimur-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूर
आझाद वॉर्ड, जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी
सोसायटी मस्जिद जवळ, चिमूर, जिल्हा-चंद्रपूर
दू. क्र. 07199 265524
Fax no. 266497
6. डॉ. इंदुराणी जाखड,
भा. प्र. से.,
(अति. कार्यभार)
प्रकल्प अधिकारी, poitdp.gchiroli-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली
एल आय सी ऑफिस समोर कॉम्पलेक्स, जिल्हा- गडचिरोली
दू. क्र. 07132 222286
Fax no. 222286
7. डॉ. इंदुराणी जाखड,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी, poitdp.aheri-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी
अहारी पावर हाउस रोड बबलू हकीम निवास, गडचिरोली
दू. क्र. 07133 272031
Fax no. 272145
8. श्री. निरज मोरे
(अति. कार्यभार)
प्रकल्प अधिकारी, poitdp.bgad-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड, जिल्हा – गडचिरोली
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड, जिल्हा – गडचिरोली
दू. क्र. 07134 220162