English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007

आमच्या विषयी

कार्यालयाचा तपशील

अनु क्र. फोटो नाव पदनाम ई - मेल आयडी पत्ता संपर्क क्र.
1. श्री. अशोक वाहणे प्रकल्प अधिकारी poitdp.ngp-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर
आदिवासी विकास भवन, तळ मजला, गिरीपेठ,
आर.टी.ओ.ऑफिससमोर, अमरावती रोड, नागपूर
दू. क्र. 0712 2560726
2. श्री. नीरज मोरे प्रकल्प अधिकारी poitdp.bhandara-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भंडारा
श्रीमती इंदुबाई रामबाळ यांची इमारत, L.I.C ऑफिस रोड,
S.P.ऑफिस जवळ, भंडारा
दू. क्र. 07184 251233
Fax no. 256021
3. श्री. विकास शामराव राचेलवार प्रकल्प अधिकारी poitdp.deori-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी
चिंचघाट रोड, देवरी जिल्हा परिषद हायस्कूल जवळ,देवरी गोंदिया
दू. क्र. 07199 225144
Fax no. 225269
4. श्री. रोहन घुगे ,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, poitdp.chandrapur-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर
प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय,
बस स्टॉपसमोर, ब्लॉक क्र.6 पहिला मजला, चंद्रपूर
दू. क्र. 07172 251270
Fax no. 256255
5. श्री. केशव बावनकर प्रकल्प अधिकारी, poitdp.chimur-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूर
आझाद वॉर्ड, जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी
सोसायटी मस्जिद जवळ, चिमूर, जिल्हा-चंद्रपूर
दू. क्र. 07199 265524
Fax no. 266497
6. श्री. आशिष येरेकर ,
भा. प्र. से.,
प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, poitdp.gchiroli-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली
एल आय सी ऑफिस समोर कॉम्पलेक्स, जिल्हा- गडचिरोली
दू. क्र. 07132 222286
Fax no. 222286
7. श्री. अंकित ,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, poitdp.aheri-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी
अहारी पावर हाउस रोड बबलू हकीम निवास, गडचिरोली
दू. क्र. 07133 272031
Fax no. 272145
8. श्री. शुभम गुप्ता,
भा. प्र. से.
प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, poitdp.bgad-mh@gov.in एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड, जिल्हा – गडचिरोली दू. क्र. 07134 220162
9. श्री. दिपक हेडाऊ प्रकल्प अधिकारी, ( वर्धा ) poitdpwardha@gmail.com एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,
जनता चौक, भगतसिंग चौकाजवळ,
राम नगर वर्धा
दू. क्र. 07152 250773