आमच्या विषयी

कार्यालयाचा तपशील

अनु क्र. फोटो नाव पदनाम ई - मेल आयडी संपर्क क्र.
1. श्री विनोद पाटिल सह आयुक्त, vinodpatil.tcscngp@gov.in दू. क्र. 9422818176
2. श्री. मनोज चव्हाण अतिरिक्त उपसंचालक / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, manojchavhan.tcscngp@gov.in दू. क्र. 9011184616
3. श्री. अशोक वाहणे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, ashokwahane.tcscngp@gov.in दू. क्र. 9422154438
4. श्री. प्रविण थेटे विधी अधिकारी, pravinthete.tcscngp@gov.in दू. क्र. 9890302040
5. श्री. अजय मानकर अतिरिक्त पोलीस उपअधीक्षक /पोलीस निरीक्षक, ajaymankar.tcscngp@gov.in दू. क्र. 94229427644
6. श्री.संजय मेंढे पोलीस निरीक्षक, - दू. क्र. 9421726967
7. श्रीमती संगीता माळी पोलीस निरीक्षक, - दू. क्र. 9096578195