English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007

आमच्या विषयी

कार्यालयाचा तपशील

अनु क्र. फोटो नाव पदनाम ई - मेल आयडी संपर्क क्र.
1. श्रीमती बी. जी. गिरी सह आयुक्त babitagiri@gov.in Ph. No. 9421164095
2. श्री. मनोज चव्हाण उपसंचालक manojchavhan.tcscngp@gov.in Ph. No. 9011184616
3. श्री. प्रविण थेटे विधी अधिकारी pravinthete.tcscngp@gov.in Ph. No. 9890302040
4. श्री. प्रविण लाटकर वरीष्ठ संशोधन अधिकारी pravin.latkar1504@gov.in Ph. No. 9823159322
5. श्री. गणेश इवनाते वरीष्ठ संशोधन अधिकारी ganeshivanate@gmail.com Ph. No. 9404536136
6. श्री. प्रदिप लांडे पोलीस उपअधिक्षक पदाचा अतिरिक्त प्रभार / पोलिस निरीक्षक landepradeep@gmail.com Ph. No. 9823113725
7. श्री. सिध्देश्वर पुजारी पोलिस निरीक्षक Sidheswar.pujari1975@gov.in Ph. No. 9082116155
8. श्रीमती मायादेवी दणके पोलिस निरीक्षक - Ph. No. 9284376646
9. श्री. व्ही. एस. रहांगडाले पोलिस निरीक्षक rahangdale_v@yahoo.com Ph. No. 7020453700