English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007

आमच्या विषयी

चालू घडामोडी / सूचना तपशील

वाहन भाड्याने पुरवठा करणे, स्टेशनरी, अंडी, केळी व भाजीपाला पुरवठा करणे बाबत ( गडचिरोली प्रकल्प )
अनु क्र. नाव कागदपत्र
1 ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत
2 केळी निविदा
3 अंडी निविदा
4 स्टेशनरी निविदा
5 वाहन भाड्याने पुरवठा करणे बाबत निविदा