English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007

आमच्या विषयी

चालू घडामोडी / सूचना तपशील

कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक परीक्षा - २०१९ करिता निवड व प्रतिक्षा यादी ( गडचिरोली प्रकल्प )
अनु क्र. नाव कागदपत्र
1 कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक उमेदवारांची निवड यादी
2 कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी