चालू घडामोडी     

   आदिवासी विकास पदभरती संवर्ग २०१८-१९

   परिपत्रके / सूचना

   कंत्राटी कला (कार्यानुभव) व संगणक शिक्षक पदभरती जाहिरात -२०१९ ( नागपूर प्रकल्प )

   कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक परीक्षा - २०१९ करिता निवड व प्रतिक्षा यादी ( गडचिरोली प्रकल्प )

   "धारामित्र " अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात व अर्जाचा नमुना - २०१९ ( वर्धा प्रकल्प )

   धरामित्र अंतर्गत "गट समन्वयक" या पदाकरिता सुधारित गुणदर्शक तकता ( वर्धा प्रकल्प )

   तंबाखू मुक्त कार्यक्रम - नागपूर आदिवासी विकास प्रकल्प - २०१९-२०

   कंत्राटी कला (कार्यानुभव) व संगणक शिक्षक पदभरती जाहिरात -२०२० ( वर्धा प्रकल्प )
   वाहन भाड्याने पुरवठा करणे, स्टेशनरी, अंडी, केळी व भाजीपाला पुरवठा करणे बाबत ( गडचिरोली प्रकल्प )     
आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित
ई - निविदा    

   अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा ई - निविदा


कर्मचारी कॉर्नर     
   विविध पदांची सेवाजेष्ठता यादी - २०१८

   विविध पदांचे पदोन्नती आदेश -२०१९
मान्यवरयशोगाथा